خدمات کانتنت مارکتینگ و تولید محتوا برای وب سایت

کانتنت مارکتینگ Content Marketing چیست؟

متن رنگی

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. سبک 1 عنوان شمالورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. ادامه مطلب لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. سبک 2 عنوان شما لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. ادامه مطلب لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. سبک 3 عنوان شما لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.ادامه مطلب لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.it.

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. سبک 4 عنوان شما لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.ادامه مطلب لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. سبک 5 عنوان شما لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. ادامه مطلب لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

قیمت و تعرفه خدمات کانتنت مارکتینگ | تولید محتوا برای وب سایت

1 میلیون/تومان استارتر
 • ده محتوا
 • رعایت اصول نگارشی
 • هشتصد کلمه
 • سئو داخلی 80 درصد
سفارش پلن
2.5 میلیون/تومان استاندارد
 • سی محتوا
 • رعایت اصول نگارشی
 • هشتصد کلمه
 • سئو داخلی 80 درصد
سفارش پلن
4 میلیون/تومان حرفه ای
 • پنجاه محتوا
 • رعایت اصول نگارشی
 • هشتصد کلمه
 • سئو داخلی 80 درصد
سفارش پلن
5 میلیون/تومان اصلی
 • صد محتوا
 • رعایت اصول نگارشی
 • هشتصد کلمه
 • سئو داخلی 80 درصد
سفارش پلن

کانتنت مارکتینگ و تولید محتوا برای وب سایت

چه نوع محتوایی برای وب سایت میتوان تولید کرد

سعی داریم با بهترین ابزار و جدیدترین متد روز کانتنت مارکتینگ و تولید محتوا برای وب سایت محتوایی غنی و بازاریابی شده را برای وب سایت شما تولید نماییم.
Enar Theme
Enar Theme
Enar Theme

محتوای وب سایت شامل چه پارامترهایی میشود

محتوا دارای عکس یونیک باشد

یکی از مهمترین بخش هایی که باید در محتوا در نظر گرفته شود تصویر است که میتواند اینفوگرافیکی و یا طراحی شده باشد

دارای هدربندی و سرفصل بندی باشد

رعایت اصولی هدربندی و پارامترهای نوشتاری مطالب را برای مخاطب وب سایت جذاب مینماید که همین امر باعث افزایش بازدید میگردد

دارای لینک دهی مناسب باشد

محتوای تولید شده برای وب سایت باید بتواند با محتوای داخلی و بیرونی وب سایت به خوبی ارتباط برقرار نماید

طولانی و جذاب باشد

رعایت طولانی بودن متن و کپی نبودن آن میتواند از پاارمترهای باشد که از نظر موتورهای جست و جو گر و کاربر خاص باشد

انواع کانتنت و تولید محتوا برای وب سایت ؟

محتوا تالیفی باشد

محتوای وب سایت میتواند با توجه به ماهیت شرکت و وب سایت به صورت متنی آماده و تالیف گردد

محتوای ترجمه شده

محتوا میتواند با رعایت قوانین کپی رایت تولید محتوا از یک زبان به زبان دیگر ترجمه گردد.

محتوای جذاب و تصویری

دیگر محتوای مورد استفاده برای وب سایت میتواند به صورت ویدئو ، تصویر و یا بلاگری باشد
Image Title

ویژگی تولید محتوا و کانتنت مارکتینگ جوجه تیغی

Image Title