لیست قیمت ، تعرفه خدمات سرویس های دیجیتال مارکتینگ 360 درجه

لیست قیمت ، تعرفه خدمات سرویس های دیجیتال مارکتینگ 360 درجه

60 میلیون/تومان استارتر
 • سئو
 • کانتنت مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی گوگل
 • موشن و تیزر
 • طراحی سایت
 • نرم افزار مدیریت مشتری
 • سوشیال مدیا
 • ایمیل مارکتینگ
 • اینفلوئنسر مارکتینگ
 • تبلیغات هوشمند
سفارش پلن
84 میلیون/تومان استاندارد
 • سئو
 • کانتنت مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی گوگل
 • موشن و تیزر
 • طراحی سایت
 • نرم افزار مدیریت مشتری
 • سوشیال مدیا
 • ایمیل مارکتینگ
 • اینفلوئنسر مارکتینگ
 • تبلیغات هوشمند
سفارش پلن
108 میلیون/تومان حرفه ای
 • سئو
 • کانتنت مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی گوگل
 • موشن و تیزر
 • طراحی سایت
 • نرم افزار مدیریت مشتری
 • سوشیال مدیا
 • ایمیل مارکتینگ
 • اینفلوئنسر مارکتینگ
 • تبلیغات هوشمند
سفارش پلن
180 میلیون/تومان اصلی
 • سئو
 • کانتنت مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی گوگل
 • موشن و تیزر
 • طراحی سایت
 • نرم افزار مدیریت مشتری
 • سوشیال مدیا
 • ایمیل مارکتینگ
 • اینفلوئنسر مارکتینگ
 • تبلیغات هوشمند
سفارش پلن